+677 437 469 | 664 711 233
info@transversalcoop.org

Experiència

Volem viure en valencià

Client: Castelló per la Llengua. Desembre 2014.

Descripció: Spot d’animació per a promoure la participació en una manifestació.


Logopedia Crismar

Client: Gabinet Crismar. Desembre 2014.

Descripció: Anunci dels serveis oferits pel despatx de Logopedia Crismar.


Mobilitat, un problema aparentment crònic

Treball realitzat durant la participació en Gent per Castelló. Octubre 2014.

Descripció: Disseny audiovisual per a sensibilitzar sobre la necessitat de la mobilitat sostenible.

Reforma fiscal municipal

Treball realitzat durant la participació en Castelló en moviment. 2016.

Descripció: Reportatge per explicar la nova fiscalitat municipal.


Vine al Col·legi Enric Soler i Godes

Client: AMPA CEIP Soler i Godes. Maig 2014.

Descripció: Campanya per augmentar el nombre de matrícules.


Logo Frenem la contaminació

Client: Plataforma Frenem la contaminació. Desembre 2017.

Descripció: Disseny de logotip per a la Plataforma Frenem la contaminació.

Fent escola, fent cooperativa

Client: Ajuntament de València. Curs 2016/2017 i 2017/2018.

Descripció: Projecte d’innovació educativa per a promoure el cooperativisme.


Consultoria amb l’Associació Mushuc Yuya

Client: Perifèries. Febrer/Maig 2015.

Descripció: Promoció de l’economia social i el cooperativisme junt amb l’associació Mushuc Yuyai en el marc d’un projecte de codesenvolupament.

Recursos per a emprendre des del cooperativisme

Client: Ajuntament de Sagunt. Febrer 2017.

Descripció: Jornades teòriques i pràctiques per a conéixer l’economia social i de l’empresa cooperativa.

Escola d’AMPAs d’alimentació sostenible

Client: VSF – Justícia Alimentaria. Setembre-Desembre 2017.

Descripció: Campanya per a sensibilitzar les famílies sobre la necessitat de dur a terme una alimentació sana i sostenible i que això es trasllade també als menús de les escoles.


RETURNAT Guía de señalización

Client: Genea Consultores. Novembre-Desembre 2017.

Descripció: Guia de senyalització de les infraestructures d’ús recreatiu i turístic en la natura de Tenerife.

La Patrulla Carxofa en Missió L’Horta

Client: VSF – Justícia Alimentaria. Setembre-Desembre 2017.

Descripció: Projecte didàctic com a eina de treball per apropar els conceptes de la sobirania alimentària a l’alumnat.


La Sostenibilitat al Plat

Client: Genea Consultores.

Client: Centro Estudios Rurales y Agricultura Internacional. Març 2018.

Descripció: Projecte per transitar cap a uns menjadors escolars sostenibles que posen la vida al centre.